Bergen op Zoom verliest ziekenhuisstrijd: Bravis kiest voor Roosendaal

Tijdens de persconferentie maakt directeur Hans Ensing van Bravis dinsdagmorgen het besluit bekend: de nieuwbouw komt in de Bulkenaar bij Roosendaal. (Tekst en foto: Han Verbeem)

HOOGERHEIDE / BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. Het nieuwe ziekenhuis van Bravis komt niet in Bergen op Zoom maar in Roosendaal, in het gebied Bulkenaar langs de oostzijde van de A58 en ten zuidwesten van de wijk Tolberg. Dat heeft de directie van Bravis dinsdagmorgen bekendgemaakt in Bergen op Zoom, tijdens een persconferentie in het huidige ziekenhuis aan het Boerhaaveplein. Ondanks de grotere afstand zal ook de Bulkenaar voor inwoners van de gemeente Woensdrecht goed bereikbaar zijn, zo belooft Bravis-directeur Hans Ensing.

Aan de locatiekeuze is een intensieve lobbystrijd voorafgegaan tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal, die beide de nieuwbouw binnen de eigen gemeentegrenzen wilde halen. 

Bereikbaardheid: 45-minutennorm

Tijdens de persconferentie in Bergen op Zoom kreeg Bravis-directeur Hans Ensing vragen over de bereikbaarheid vanuit de omliggende regio. Ensing gaf de verzekering, dat Bulkenaar voldoet aan de eisen rondom wettelijke aanrtijtijden. Er zou een onderzoek door het RIVM zijn uitgevoerd, waaruit blijkt dat Bulkenaar voldoet aan de wettelijk gestelde 45-minutennoprm voor de af- en aanrijtijden van ambulances. Hetzelfde geldt overigens ook voor Zoomland, aldus Ensing. Bij de keuze is daarom vooral gekeken naar de combinatie van zorgtaken binnen de gemeente. In Roosendaal zijn al zorgvoorzieningen zoals het Care Innovation Center en het Oncologiecentrum gevestigd.

Zoomland

In Bergen op Zoom weerklinkt teleurstelling over het nieuws. Het Bergse gemeentebestuur meende een goede kaart in handen te hebben met de voorkeurslocatie Zoomland, ingeklemd tussen de snelwegen A4 en A58. De 12 hectare zijn deels al in eigendom van de gemeente Bergen op Zoom; ook twee andere eigenaren (waaronder Philip Morris) waren bereid mee te werken aan een snelle verkoop.. Overigens zal het voor buurgemeente Roosendaal nog niet zo eenvoudig zijn om de Bulkenaar te ontwikkelen voor de nieuwbouw; de voornamelijk agrarische gronden zijn in het bezit van meer dan 20 verschillende eigenaren en daarmee zal nog onderhandeld moeten worden.

Raadsvergadering Bergen op Zoom

Naar aanleiding van de loactiekeuze komt de Bergse gemeenteraad vanavond in een extra spoedvergadering bijeen. Daarin zal het college de raadsleden informeren over de recente ontwikkelingen en het verdere proces rondom de nieuwbouw.