Begroting 2018: 4,5 miljoen voor groen, wegen, kerktoren en brandweer

Foto: Pixabay

HOOGERHEIDE – Woensdagmiddag presenteerde wethouder Martin Groffen aan de pers de begroting 2018 met het meerjarenperspectief tot en met 2022. De bewindsman toonde zich daarbij zeer tevreden: "De begroting  toont een positief begrotingssaldo, met tevens een financieel gezond meerjarenperspectief." Het boekjaar 2018 kan rekenen op een overschot van een krappe 160.000 euro en het jaar erop staat een meevaller van ruim drie ton te wachten. Het beleid van de afgelopen jaren heeft overduidelijk zijn vruchten afgeworpen, zo merkt Groffen op. "We komen uit een moeilijke periode met heel veel bezuinigingen en ombuigingen de afgelopen jaren. Alle inspanningen van het college en de raad hebben ertoe geleid dat we nu een fris en gezond financieel beleid hebben."

Voor 2018 is een totaal aan investeringen begroot van € 4,5 miljoen. Enkele belangrijke uitgaven in 2018 zijn: een eenmalige bijdrage in kosten herstel en behoud kerktoren Woensdrecht van € 150.000; een investering van € 1.800.000 in wegbeheer, openbare verlichting en riolering; een extra budget voor structureel groenonderhoud van € 107.329; een incidentele bijdrage voor bomenherstel van € 169.500; en een reservering van € 2.200.000 voor nieuwbouw van de brandweerkazerne.

Gemeentelijke belastingen stijgen trendmatig

Ook in 2018 zullen de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met het inflatie. Daarmee wordt de lijn van de afgelopen twaalf jaar voortgezet om de lokale lasten trendmatig te laten stijgen waardoor er geen netto lastenverhoging is.

Reserves

De reservekas van de gemeente is door het gevoerde beleid van de afgelopen jaren zeer solide geworden, aldus wethouder Groffen. "Ook voor het sociaal domein is een mooie reserve opgebouwd waarmee onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen. Voor de mensen die onder de lage- inkomensgrens leven zijn voldoende middelen gereserveerd, zodat degene die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk krijgen.”

Kwaliteitsslagen

De afgelopen periode zijn opnieuw diverse kwaliteitsslagen doorgevoerd, benadrukt de lokale bewondsman. "Ook houden we rekening met de nieuwe ontwikkelingen van de rijksoverheid, waarbij nog meer autonomie van de gemeenten wordt verwacht." Groffen vindt het goed om te constateren dat de Programmabegroting 2018 naadloos aansluit op het collegewerkprogramma 2014-2018. Hierdoor kan het voorgenomen beleid worden uitgevoerd."