Aanpassingen rioolstelsel kost gezinshuishouden 196 euro per jaar

Het klmaat verandert en daarom is ook een 'update' van het rioolstelsel nodig. Uit het GRP 2020-2023 en uit de klimaatstresstest blijkt, dat zowel rioolaanpassingen als waterrbergingen nodig zijn om de inwoners droge voeten te laten houden bij extreme neerslag. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE – Een meerpersoonshuishouden betaalt de komende vier jaar 196 euro rioolheffing per jaar voor de aanpassingen die nodig zijn om het riool en de afwatering op orde te brengen. Dat blijkt het het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2023, dat wethouder Van Agtmaal aan de Woensdrechtse raad heeft gepresenteerd. Het rioolstelsel moet verbeterd worden om onder meer tijdens perioden van zware neerslag de afvoer te kunnen verwerken. De noodzaak van de rioolaanpassingen komt ook naar voren uit de klimaatstresstest, die de gemeente in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd.

Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft en dient ter onderbouwing van de rioolheffing. De klimaatstresstest brengt de kwetsbare gebieden in beeld met risico's op overstromingen, wateroverlast door extreme neerslag, hitte en droogte.  De vergroting van de afvoercapaciteit van het riool alleen is niet voldoende, zo benadrukt wethouder Jeffrey van Agtmaal. "Om droge voeten te houden, zullen we ervoor moeten zorgen dat minder regenwater in het riool terecht komt", aldus de portefeuillehouder waterbeheer. "Om hieraan invulling te geven, wordt het vasthouden en infiltreren van zoveel mogelijk water op openbaar én particulier terrein nagestreefd."

Maatregelen

Voorgestelde aanpassingen en maatregelen zijn onder meer: de buisverruiming bij de Antwerpsestraat, het realiseren van waterberging Beukendreef en afkoppelen aan de Grensstraat te Putte, waterberging aan de Verlengde Duinstraat/Plesmanlaan te Hoogerheide, waterberging aan De Vuurdoorn te Woensdrecht, afkoppelen Demerstraat en Bergsestraat te Huijbergen, buisverruiming aan de Dominicanenstraat, waterberging bij de Augustijnenstraat te Ossendrecht. 

Waterketen

Het rioolbeheer en de afvalwatering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen. Maar ook andere belanghebbenden werken mee aan het waterbeheer. Daarom heeft het GRP ook de werktitel ‘Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen’. Uit de klimaatstresstest blijkt, dat wijken en buurten met veel bestrating en betegelde tuinen extra gevoelig zijn voor hittestress. In de warme zomermaander blijft de hitte dan hangen in de straten en daar hebben met name ouderen last van. Voldoende open water in de wijk helpt hittestress tegen te gaan. Van Agtmaal: "Het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving kunnen de gemeente en het waterschap niet alleen. Aangezien een groot deel van de bebouwde omgeving in handen is van particulieren en bedrijven, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig met inwoners, woningbouwvereniging en overige bedrijven en organisaties."