Aanpak stikstof: Benegora wil natuurinclusieve landbouw voor Woensdrecht

Natuurinclusieve landbouw is volgens milieuveriging Benegora een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en rondom het agrarische bedrijf benut en beschermt. (Foto: Pixabay / Ada Satynek)

HOOGERHEIDE – Voor milieuvereniging Benegora betreft komt het stikstofprobleem bepaald niet uit de lucht vallen. "Wij achten een welles–nietes discussie niet zinvol, net zo min als het nog eens dunnetjes overdoen van de provinciale en landelijke discussie", zo schrijft bestuurslid Bert Zwiers aan de Woensdrechtse gemeeneraad. "Er is een probleem en dat moet opgelost worden en daar kunnen we maar beter gezamenlijk en zo snel mogelijk aan beginnen." Benegora pleit daarom voor een natuurinclusieve landbouw in Woensdrecht, aangezien de gemeente is omgeven door natuurgebieden. Ook land- en tuinbouworganisatie ZLTO heeft een afschrift van de brief ontvangen.

Onder 'natuurinclusieve landbouw' verstaat Zwiers "een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en rondom het bedrijf benut en beschermt. Het produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving." Woensdrecht leent zich volgens Benegora daarvoor vanwege de unieke, specifieke gebiedsomstandigheden. "De discussie of er niet teveel en versnipperde natuur is, kan ons inziens hier niet spelen", aldus Bert Zwiers in zijn brief aan het gemeentebestuur. "Een internationaal, een nationaal en een provinciaal park vormen een robuust aaneengesloten gebied. De status van het Grenspark, de Oosterschelde en de Brabantse Wal kan en zal volgens ons niet betwist worden."

De tijd is rijp, nu de geesten nog

De oplossingsrichting is volgens Benegora landelijk en provinciaal al wel gegeven: "In de regeringsverklaring wordt circulair produceren genoemd en het Brabants bestuursakkoord heeft als titel Kiezen voor Kwaliteit." Van kwantiteit naar kwaliteit dus, zo constateert Zwiers. "De tijd is rijp, nu de geesten nog. Dé oplossing voor de agrarische sector die, zeker in de nabijheid van N-2000 gebieden, minder stikstof moet uitstoten, is: natuurinclusieve landbouw."

Vlucht naar voren nemen

Voor Zwiers is dit een uitgelezen kans voor Woensdrecht om een "vlucht naar voren" te nemen. "Een kans om, in een stevig samenwerkingsverband voor de regio. een zo groot mogelijk aantal kwaliteitsproducten, natuurinclusief te produceren." Daarom vraagt Benegora aan zowel de agrarische sector als de gemeente gezamenlijk de uitdaging aan te gaan. "Benegora denkt graag met u mee", zo belsuit Zwiers zijn brief.