Aanpak armoede: 100 kledingvouchers en ijsbaantickets uitgedeeld

HOOGERHEIDE – “Ongelofelijk blij!” Dat zijn volgens de kerngroep Armoedebeleid de ongeveer 100 gezinnen die de afgelopen tijd een kledingvoucher en/of ijsbaanticket kregen in het kader van het armoedebeleid. Elk kwartaal evalueert de gemeente het beleid en de daaruit voortgekomen initiatieven met medewerkers van de Brede Welzijnsinstelling (BWI), de cliëntondersteuners en WijZijn (Traverse Groep). Ondersteuning in natura om armoede tegen te gaan, is relatief nieuw maar de eerste ervaringen zijn positief, constateerde de kerngroep unaniem.

Tijdens het overleg bleek dat er zo’n 100 gratis ijsbaantickets en 100 kledingvouchers verstrekt zijn (overigens niet per se aan dezelfde huishoudens). In aanmerking kwamen mensen die gebruik maken van de voedselbank. En gezinnen, waarvan de BWI, gemeentelijke intake, jeugdprofessionals, WijZijn of de cliëntondersteuners signaleren dat zij het financieel moeilijk hebben en deze vorm van ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Ondersteuning op maat

Wethouder Lars van der Beek: “Ruim een jaar geleden besloten we om ondersteuning in natura een grotere rol te geven in ons armoedebeleid. De kledingvouchers en de tickets voor de ijsbaan zijn hier voorbeelden van. We zien dat organisaties zich graag aansluiten bij dit soort initiatieven. Zo stelde Herwonnen Levenskracht geld beschikbaar voor kledingvouchers voor minima en de lokale ondernemer Lot’s Fashion was bereid om de vouchers als betaalmiddel te accepteren. En ook de ijsbaan twijfelde niet om gratis tickets voor entree en schaatshuur te verstrekken aan kinderen van minima. Ik ben er trots op dat deze organisaties bijgedragen hebben aan deze initiatieven en zo ondersteuning op maat bieden aan mensen die dat nodig hebben. Uit de reacties van de betreffende gezinnen blijkt wel dat dit erg gewaardeerd wordt. En we weten zeker dat het geld besteed wordt waar het voor bedoeld is.”

Voor herhaling vatbaar

Ook de komende periode bekijkt de gemeente Woensdrecht samen met vrijwilligers en welzijnsorganisaties of er nieuwe initiatieven voor ondersteuning in natura mogelijk zijn. Het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld, partners in het armoedebeleid van Woensdrecht, werken op het gebied van sport-, hobby- en schoolactiviteiten al op deze manier. (Bron: gemeente Woensdrecht)